Pitkäaikainen ystävämme filosofian tohtori Pertti Nurminen kuoli 76- vuotiaana pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana 24. helmikuuta 2020 Espoossa. Hän oli syntynyt 4. heinäkuuta 1943 Viipurissa, josta perhe muutti ensin evakkoon Elimäelle ja sieltä edelleen Jyväskylään.

Jyväskylässä hän kirjoitti ylioppilaaksi Viitaniemen yhteiskoulusta. Sen jälkeen hän opiskeli historiaa ja yhteiskuntatieteitä Jyväskylän yliopistossa valmistuen sieltä humanististen tieteiden kandidaatiksi.

Opiskeluaikanaan Pertti toimi näkyvänä kokoomuslaisena opiskelijapoliitikkona. Tänä aikana hän joutui tekemisiin kiinteistöjen ja rakentamisen kanssa. Hän toimi Kortepohjan ylioppilaskunnan ja Jyväskylän yliopiston rakentamisen neuvottelukuntien sihteerinä sekä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän uimahallin isännöitsijänä.

Näistä tehtävistä saatu kokemus vaikutti siihen, että hänet valittiin Haka Oy:n rakennuskohteiden hallintopäälliköksi. Samalla se merkitsi perheen, vaimon Tuijan sekä lasten Anittan ja Lassen muuttoa Espooseen kesällä 1973.

Työskennellessään Hakassa liki 20 vuoden ajan Pertti pätevöityi erityisesti rakennusalan rahoitukseen toimien yhtiössä rahoituspäällikkönä ja myöhemmin konsernin rahoitusjohtajana. 90-luvun taloudellisen taantuman seurauksena huomattava joukko eturivin rakentajia ajautui taloudellisiin vaikeuksiin, Haka Oy konkurssiin, jolloin Pertti kutsuttiin velkojien toimesta talousjohtajana hoitamaan yhtä taloushistoriamme suurimmista pesänselvityksistä. Selvityksen laajuuden vuoksi tehtävä kesti yli 20 vuotta.

Työuran rinnalla Pertti paneutui erityisesti yleishyödyllisen asuntorakentamisen problematiikkaan ja sen kehittämiseen. Hänen aloitteestaan ja aktiivisuudestaan perustettiin Suomen Setlementtiliiton toimesta S–Asunnot Oy tytäryhtiöineen, joiden puheenjohtajana Pertti toimi yli 10 vuotta. Sittemmin hänen inspiroimanaan ja kokoon saattamanaan syntyi 2010 Arttuasunnot -konserni, yksi Suomen hoiva-alan merkittävimmistä rakennuttajista ja kiinteistöomistajista. Arttuasuntojen hallituksen puheenjohtajana ja todellisena ideanikkarina Pertti toimi alusta alkaen kuolemaansa asti.

Historialla oli aina Pertin elämässään merkittävä asema. Niinpä hän eläkkeelle siirryttyään päätti perehtyä isovanhempiensa Julius Nurmisen ja Anna Haverisen (ent. Nurminen) elämään ja toimintaan työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900-luvun alkukymmeninä. Tämä replica tag heuer työ huipentui 22. helmikuuta 2013 pidettyyn väitöstilaisuuteen, jossa tarkastettiin ja hyväksyttiin hänen ansiokas väitöskirjansa ”Aatteesta Ammatiksi – Puoluetyötä ja Punapääomaa.

Pertin ote elämään oli hyvin aktiivinen. Se näkyi muun muassa hänen monista harrastuksistaan. Niistä rakkaimpia olivat melonta, koskenlasku, uinti, hiihto, tennis, pyöräily ja lukeminen. Myös Jaalan mökillään hän viihtyi hyvin.

Viipurilaissyntyisenä karjalaispoikana maanpuolustustyö oli keskeisellä sijalla hänen ajatusmaailmassaan. Reservin sotilasarvoltaan Pertti oli kapteeni.

Pertin poikkeuksellisen voimakas aktiivisuus, ennakkoluulottomuus ja visionäärisyys olivat ominaisuuksia, jotka jäävät meille muistoksi Pertistä.

–  Jaakko Kapanen ja Jorma Kielenniva