”Yhteiskuntavastuuta tarvitaan nyt!” 

Arttuasunnoilta lähes 100 miljoonan euron investoinnit rakentamiseen 

Arttuasunnot Oy valmistelee 70–100 miljoonan euron investointiohjelmaa tulevalle vuodelle.  

– Haluamme yleishyödyllisenä yhtiönä kantaa vastuuta suomalaisesta rakennusalasta vaikeinakin aikoina ja turvata näin yli 1 000 rakennusalan työpaikkaa. Tulemme edellyttämään hankkeissamme erittäin korkeaa kotimaisuusastetta koko toimitusketjulta, toimitusjohtaja Tino Nurmi sanoo.    

Investointiohjelman tavoitteena on tuottaa 600 uutta asuntoa ikäihmisille ja tarjota heille turvallinen, sekä viihtyisä asuinympäristö.  

Arttuasunnot on yhdessä ARAn ja yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittänyt konseptin välimuotoiseen asumiseen. Tämä siis täydentää palvelurakennetta kotipalvelun ja tehostetun palveluasumisen välillä.  

Ympäristöministeriön tuoreen selvityksen mukaan välimuotoista asumista tulee lisätä voimakkaasti. Useat kaupungit ovat jo ottaneet uuden palvelumuodon osaksi vanhushuollon strategiaansa. Ympäristöministeriö on myös käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022, jonka tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi. 

 

Kohtuuhintaisten asuntojen tuotanto on turvattava 

Arttuasunnot rakennuttaa kumppaniverkostonsa kanssa kohteita myös muille asuntotuottajille 

– Hyödynnämme kaikessa suunnittelussa ja rakennuttamisessa uusimpia digitaalisen rakennuttamisen ratkaisuja, joiden avulla voimme poikkeuksellisissakin olosuhteissa hoitaa hankkeet turvallisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti kaikkien hankkeen osapuolten osalta.  

– Tietomallinnukset mahdollistavat suunnittelussa ja rakentamisessa saatavien hyötyjen lisäksi kiinteistöjen elinkaaren aikana kohtuullisemmat ylläpitokustannukset ja laadukkaamman kiinteistöhuollon. 

Tino Nurmi heittää vakavan haasteen rakennusalan kaikille toimijoille: 

– Nyt kaikki mukaan pitämään yllä suomalaista työtä ja huolehtimaan siitä, että tulevinakin aikoina on kohtuuhintaisia asuntoja saatavilla niitä tarvitseville! 

Valtakunnallisesti toimiva Arttuasunnot Oy valmistelee 70–100 miljoonan euron investointiohjelmaa tulevalle vuodelle.  

– Haluamme yleishyödyllisenä yhtiönä kantaa vastuuta suomalaisesta rakennusalasta vaikeinakin aikoina ja turvata näin yli 1 000 rakennusalan työpaikkaa, toimitusjohtaja Tino Nurmi sanoo. 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja, hallituksen pj Tino Nurmi, Arttuasunnot Oy 

tino.nurmi(at)arttuasunnot.fi, 050 5723 868 

Arttuasunnot Oy 

  • Perustettu 2010, toimii valtakunnallisesti  
  • Yleishyödyllinen yhtiö, joka ei tavoittele voittoa 
  • Hoiva-asumisen edelläkävijä, mm. kevythoivan ja välimuotoisen asumisen  konseptien kehittäjä 
  • Tarjoaa asiakkaille helpon tavan saada hankkeelle rahoitus sekä rakennuttamis- ja hallinnolliset palvelut 
  • Arttuasuntojen toimintamalli mahdollistaa hankeajan huomattavan lyhentämisen 
  • Valmiita kiinteistöjä 50 ja asuntoja noin 2 000 
  • Laaja rahoittajien ja rakennuttamisen ammattilaisten yhteistyöverkosto  
  • Toiminnan perustana halu tuottaa laadukasta asumista asukkaille, ja toimivia tiloja palveluntuottajille